Vilka typer av solceller finns?

Solcellsystem och paneler

Ett solcellssystem består av solcellspaneler som vanligtvis är 1×1,6 m. Av dessa kan man bilda en serie paneler som i princip kan bli hur stor som helst. Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp på en vägg. Andra montagesätt finns också, till exempel byggnadsintegrerade eller markplacerade.

Vilka typer av solceller finns?

Det finns flera olika sorters solcellspaneler med olika egenskaper, priser och fördelar. Det här är huvudtyper av solceller:

Kristallina kiselceller
Dessa är den vanligaste sorten. Det finns skillnader i prestanda som beror på om man väljer en monokristallin cell (oftast den effektivaste av de två) eller en blandning av kristaller, så kallade polykristallina (flerkristallina) paneler med ett mer marmorlikt utseende.

Tunnfilmsceller
Tunnfilmsceller är en annan typ av solceller som består av tunna lager av material. Dessa kan göras både av glas eller böjlig plast. Prestandan är oftast lägre än kristallina celler men de har fördelen att vara mindre känsliga för höga temperaturer samt att de kan göras helt svarta och används därför ofta som fasadmaterial.

Sammanfattning
Solcellstekniken utvecklas ständigt och nya förbättringar görs årligen. Vilken typ av solceller som ska användas beror givetvis på förutsättningarna.