Fördelar med solcellsenergi

Minimal miljöpåverkan

Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är förnyelsebar innebär den också minimal miljöpåverkan.

En investering som betalar sig
Vi vågar påstå att du idag, med dagens låga inlåningsräntor, inte kan investera dina pengar bättre än i solenergi.

En enkel kalkyl:
En installation på ca 20 paneler på ditt tak ger cirka 5000 KWh i effekt. Detta är ca 5000 kronor om du hade köpte motsvarande mängd energi.
En 20 KWh anläggning kostar ungefär 80 TSEK efter bidrag.
Avkastningen på insatt kapital blir ca 6 %.

Påverkas inte av höjningar

En solcellsanläggning säkerställer att en del av energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte lika mycket av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Överskotts-el kan säljas
Anläggningen kommer ibland att producera mer el än vad som går åt. Framför allt under sommarmånaderna när vi har långa ljusa dagar kommer ett överskott av el att bli resultatet. Överskottet går inte förlorat utan distribueras vidare ut i elnätet. Överskottet kan säljas till elbolaget/elnätsägaren och köpas tillbaka senare.

Bli en medveten el-konsument

Vi vågar påstå att alla som installerar solcellspaneler och börjar producera sin egen el blir mer medvetna om sin energiförbrukning. Man blir mer intresserad av att försöka minska sin konsumtion och i så stor utsträckning som möjligt bli självförsörjande.

Lång livslängd
Livslängden på en solcellsanläggning är mer än 30 år. Vissa delar kan behöva bytas efter ca 15 år för en bibehållen energiproduktion.

Tyst produktion och minimalt med underhåll
Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd.