Länkar till olika myndigheter

ROT-avdrag

På Skatteverkets webbplats hittar du all aktuell information om bestämmelser för ROT-avdrag.
Läs mer på: www.skatteverket.se

Investeringsstöd

Läs mer om investeringsstöd www.energimyndigheten.se
>> Länk till ansökan om statligt stöd

Boverket

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
>> Ansök om stöd elektroniskt

Arbete på tak

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om bestämmelser gällande takarbeten.
Läs mer på: www.av.se

Svensk solenergi (SSE)

SSE är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
Läs mer på www.svensksolenergi.se

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Här finns en hel del intressant läsning.
Läs mer på: www.energimyndigheten.se