Energieffektivitet

Om energieffekt kWp och kWh

Solceller mäts i kilowatt Peak (KWp). En panels KWp anger hur mycket effekt panelen kan generera vid en solinstrålning på 1000W/m2. Hur många KWp en anläggning kan komma upp i beror på takytans storlek och hur mycket man vill investera i systemet. Den totala mängden el som systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Påverkar gör systemets riktning, eventuell skuggning och hur solig platsen är, liksom på hur stort systemet är (i KWp).

Villatak

Ett normalstort system för ett villatak är oftast mellan 5–10 KWp. Varje kWp bör generera mellan 800 till 1100 kWh om det inte skuggas och är riktat mot söder med en lutning på 10–50°. Variationen beror även på var i landet anläggningen är placerad.