ROT

ROT-avdrag

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Det finns möjlighet till ett skatteavdrag på 50 000 kronor om året för arbetskostnader i samband med reparationer eller om- och tillbyggnationer. Flera energibesparande åtgärder omfattas också. Exempel på energiåtgärder som kan omfattas av ROTavdraget för arbetskostnader är borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, installation av solcellsanläggning etc.

Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion. Om man funderar på att kombinera ROT-avdraget med något annat statligt stöd bör man alltid ta kontakt med respektive myndighet som handlägger det stödet för att få mer information och för att få veta hur man ska gå tillväga.

Läs mer om ROT-avdraget på www.skatteverket.se