Solenergi

När solen skiner producerar du egen el.

Anpassad lösning just för dig

Vi börjar alltid med att se över den befintliga anläggningen och sätter in oss i verksamheten och dina behov. Därefter kartlägger vi framtida önskemål och behov som verksamheten kräver. Vi är med dig hela vägen från idé, genomförande och hela vägen fram till klar anläggning.

Solen – obegränsad förnybar energi!

Alla vet att vi måste minska beroendet av fossila bränslen och i större utsträckning använda sol, vind och vatten som energikällor. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att installera sollcells-paneler på en 1/3 av alla södervända tak i landet.

>> Här kan du se mätningar från vår nya solcellsanläggning i Kungshamn

>> Frågor och svar om solenergi

Hur fungerar solcellsenergi

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom användande av ett tunt lager halvledarmaterial inneslutet mellan en glasskiva och en speciell plast.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras genom till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

>> Läs mer

Varför satsa på solenergi

Det finns många anledningar till att satsa på solenergi som förnybar energikälla.

Den mest naturliga är att man vill göra ett aktivt bidrag till vår miljö genom att minska utsläpp och därmed bromsa den globala uppvärmningen.

En solcellsanläggning är också en smart ekonomisk investering. Den minskar behovet av köptel och därmed känsligheten för varierande elpriser. Dessutom kan överskottsenergi lagras och säljas vidare, vilket gör att investeringen kan snabbt betala sig tillbaka.

>> Mer fördelar