Anläggningskostnad

En lösning specifik för dig

I den kostnad vi lämnar över till dig fångar vi upp (om inte annat avtalats)

– Eventuell arbetsmiljöplan. Här är vi noggranna med att utföra entreprenaden enligt gällande krav från myndighet.
– Eventuell ställning samt fallskyddsmaterial.
– Projekteringskostnader från och med arbetsplan.
– Etableringskostnader
– Annan kostnad beroende på entreprenadens förutsättningar.

Vi har bred erfarenhet kring projektering och totalentreprenader sedan många år och finns med från ide till genomförande hela vägen fram till klar anläggning. Vi startar alltid med att se över den befintliga anläggningen, sätter oss in i verksamheten och dina behov. Därefter kartlägger vi framtida önskemål och behov som verksamheten kräver.

Finansiering och stöd

Vi erbjuder finansiering genom vår samarbetspartner till både privatpersoner och företag. Där kan du ta investeringslån eller välja att delbetala via en kredit. Det finns även många bidrag man kan ansöka om.

>> Läs mer