Från idé till installation

Med en grön målbild.

Nya - men inga nybörjare

Braxel Solutions är både utförare och problemlösare. Företaget etablerades 2017 men genom vårt moderbolag Br. Axelsson EL AB, har vi sedan 1974 hjälpt våra kunder med allt från idé till installation. Då företagets traditionella bakgrund som installatörer av el- och svagström är med oss varje dag, har vi kompetens och förståelse för projekt som helhet, från den minsta komponenten till de större lösningarna.
Vi ser oss som en självklar partner när det gäller konsultation och installation av sol, elbilsladdning och belysning.

Totalentreprenad med myndighetskontakter

Om behovet finns kan vi ta hand om hela ditt projekt, från början till slut och med kontakter till fler leverantörer i projektet.

Utöver råd & stöd inför vilken lösning som är bäst för dig, hjälper vi dig även med följande :
– Kontakter och koordinering med andra partners i ditt projekt
– Föranmälan till elnätsägaren för utbyte av elmätare
– Anslutning till elnätet
– Kontakter med Byggnadsnämnden och eventuell ansökan om bygglov om din kommun
– Underlag och dokumentation till ditt försäkringsbolag

En lösning skräddarsydd för dig
Vi har bred erfarenhet kring projektering och totalentreprenader sedan många år och finns med från ide till genomförande hela vägen fram till klar anläggning.

Vi startar alltid med att se över den befintliga anläggningen, sätter oss in i verksamheten och dina behov. Därefter kartlägger vi framtida önskemål och behov som verksamheten kräver.

Slutligen tas en kostnad fram på den anpassade lösningen för just dig.

Jobbar i hela Sverige

Från vår utgångsplats på Västkusten, tillgodoser vi projekt i hela Sverige.

Tack vare ett djupt samarbete med olika partners i vårt rikstäckande nätverk, finns vi alltid nära till hands vare sig det handlar om konsultation, montage eller service. Det ger både en trygghet att vi alltid kan agera snabbt och att vi ständigt har tillgång till en extra bred kompetens.

Vi samarbetar med Rexel, Sveriges ledande aktör på solcellsmarknaden. Tack vara Rexels globala närvaro kan vi erbjuda produkter från flera ledande leverantörer i branschen. En trygghet för oss och för våra kunder.

Vår vision

Vår ambition är att arbeta i framkant av utvecklingen, och mede n medveten kreativitet för att optimera både funktion, kostnad och miljöavtryck. Vår strävan är att – oavsett projekt och arbetsplats hitta produkter, arbetssätt och förutsättningar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och för kommande generationer
– Vi har en grön målbild.

Initiativtagare till framtidens möjligheter
Miljö och kvalitet är våra ledord. Att tänka hållbart och långsiktigt tycker vi är en självklarhet och det präglar våra arbetssätt. Våra medarbetare har ett eget ansvar att ständigt förbättra förutsättningarna för att arbeta efter våra ledord.

 

>> Läs mer om moderbolaget