Belysning

Stora som små belysningsanläggningar.

Erkänd bredd inom belysning

Vi projekterar, installerar och servar både små och stora belysningsanläggningar. Vi börjar med att kartlägga den befintliga anläggningen och sätter oss in i verksamheten, ser hur lokalerna används. Därefter tittar vi på framtida behov och önskemål. Vi är med dig hela vägen.

Energioptimering

Stigande energipriser, hårdare miljöregler och klimatförändringar är våran drivkraft för  energioptimering. Den nya belysningen vi projekterar fram behovsanpassas efter användningsområde, miljö och de människor som bor eller jobbar där.
Vi är inte styrda till särskilda fabrikat utan jobbar med de som passa just din anläggning bäst.

Helt efter dina behov och önskemål
Vi startar alltid med att kartlägga den befintliga anläggningen. Vi sätter oss in i verksamheten och hur lokalerna används. Därefter kartlägger vi framtida behov och önskemål som verksamheten önskar.

Slutligen tas en kostnad fram på den anpassade lösningen just för dig.