Lagring av solenergi

Batterianläggning

Genom att installera lagring av energi i en fastighet ökar självkonsumtionen av den egenproducerade solenergin radikalt. Med en batterilagring ökar man sina möjligheter att bli mer oberoendet av energibolagen under större delen av året. Vi på Braxel Solutions arbetar med ett intressant projekt där vi som första installatör kommer delta i installationerna av det första riktigt stora batterilagringsprojekten i Sverige.

Se förbrukning i mobilen

Genom att installera en elmätare som mäter hur energin flödar i fastigheten styrs batteriets användande, när det ska laddas och när energin från det ska användas. Systemen är uppkopplade i fastighetens datornätverk och användaren kan sedan följa förbrukning, laddningsstatus och energiproduktion via sin dator, surfplatta eller telefon.

Vi erbjuder ett flertal olika lagringslösningar för olika behov, från villa till större fastigheter.