Projektering och kalkylering

Skräddarsydd lösning

Vid behov utför vi alltid en projektering och den lägger vi som grund för att kunna ge dig en kalkyl. Här är det alltid viktigt att du som kund får vara delaktig för att säkerställa att du i slutänden känner dig nöjd med installationen. All projektering samt kalkyl utförs under vårat eget tak.

Vi finns med hela vägen
Vi har bred erfarenhet kring projektering och totalentreprenader sedan många år och finns med från ide till genomförande hela vägen fram till klar anläggning. Vi startar alltid med att se över den befintliga anläggningen, sätter oss in i verksamheten och dina behov. Därefter kartlägger vi framtida önskemål och behov som verksamheten kräver.
Slutligen tas en kostnad fram på den anpassade lösningen för just dig.