Riktning, lutning och placering

Riktning & lutning

För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet (10° lutning ger totalt endast 4 % lägre effekt gentemot det optimala 42°).

System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli lägre. En öst/västlig anläggning på ett bostadshus producerar mest el när förbrukningen är hög, morgon och sen eftermiddag.

Anläggningens placering

Den vanligaste placeringen av en solcellsanläggning är på tak. Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör montering på de flesta tak. Ett 4 kWp-system bestående av 16 paneler som tillsammans upptar en yta på ca 25 m2 genererar ungefär 3800-4000 kWh per år. De flesta vanliga villatak i Sverige rymmer ett 4 kWp-system.

Integrerade system

Det blir även allt vanligare med integrerade anläggningar vid nyproduktion eller renovering, till exempel som fasader och/eller takbeklädnad.

Andra exempel på anläggningar är större takplacerade system på kommersiella fastigheter eller offentligt ägda fastigheter och flerbostadshus. Ytterligare ett alternativ är stora markplacerade solparker.