Laddning

Kontaktdon, EU-standard

För elbilsladdning finns två olika typer av laddning, normalladdning (via AC växelström) samt snabbladdning (via DC likström). För laddning via AC finns i dag två olika kontaktdon. En asiatisk standard kallad Typ 1 samt en europeisk standard Typ 2. Detta har lett till oklarheter både hos konsumenter men även hos de som vill investera i laddinfrastruktur eftersom det varit svårt att veta vilket uttag/vilken kabel laddstationen ska bestyckas med. EU-direktivet från 1 januari 2017 reglerar laddning av elbilar via AC. Det nya direktivet innebär att det europeiska Typ 2-uttaget blir Europastandard och det uttag som gäller vid all form av nyinstallation.
Asiatiska bilar med Typ 1-uttag behöver en övergångskabel från Typ 1 till Typ 2. För DC-laddning är CCS Europastandard från januari 2017. Rekommendationen är att om möjligt komplettera med en CHAdeMO-kontakt (asiatisk) under en övergångsperiod.

Farligt att ladda bilen genom ett vanligt vägguttag
Det är vanligt att laddning av elbilar/plug-in hybrider görs i ett vanligt schuko/vägguttag. Elsäkerhetsverket avråder från laddning på detta sätt och även försäkringsbolagen. Anledningen är att ett schuko/vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. En annan anledning till varför man inte bör ladda en elbil i ett vanligt vägguttag är att laddning på detta sätt tar lång tid, ca 12-14 timmar för att ladda en Nissan Leaf med 25kW batteripack. I takt med att batterierna blir större kommer det inte att gå att ladda sin elbil från tomt till fullt i vägguttaget på acceptabel tid.

Olika typer av laddstationer

Laddbox, även kallad hemmaladdare, är tänkt att användas vid laddning i hemmet eller i parkeringsgarage där varje bil har en bestämd plats. Laddboxarna laddar oftast med lite lägre effekt eftersom den är tänkt att placeras där bilen står en längre tid, till exempel under natten. Normalladdare är oftast väggmonterade och finns i en mängd olika effektutföranden från 16A 1-fas upp till 32A 3-fas. Stationerna finns med uttag eller med fasta kablar.

Destinationsladdare är oftast markmonterade och går att få med olika effektuttag från 16A 1-fas till 32A 3-fas (laddeffekt från 3,7kW upp till 22kW). De är framtagna för att placeras i offentliga miljöer, till exempel på gatan, i offentliga parkeringsgarage, utanför shoppingcenter etc. Dessa stationer har en robustare konstruktion som tål tuffare behandling. Vilken effekt som väljs beror på hur stationen är tänkt att användas samt hur mycket effekt som finns att tillgå. De flesta destinationsladdare går att få med uppkoppling antingen via 3G eller LAN. Detta gör att stationerna går att koppla upp mot betaltjänster, att ägaren av stationen får möjlighet att ta ut statistik för att se hur stationen används och bli notifierad vid driftstörningar. Uppkoppling ger också möjlighet att via en app eller hemsida åskådliggöra om stationen är ledig.

Snabbladdare är den tredje typen av laddstation. Dessa är framtagna för miljöer där det finns behov av att laddningen går fort, till exempel på bensinstationer, snabbmatsrestauranger, vägkrogar, rastplatser etc. Snabbladdarna laddar med DC likström och är oftast utrustade med kontaktdon av typen CCS samt CHAdeMo. Snabbladdningsstationer laddar med en effekt från 50-150kW. Dessa stationer kräver årlig service samt uppdateringar av mjukvara vilket ska utföras av certifierade servicetekniker. För ägaren av stationen är det möjligt att teckna ett service-avtal där årlig service ingår.

Laddinfrastruktur

Det finns fem frågor att ta ställning till vid investering i en laddstation.

I vilken miljö ska stationen placeras?
Hur är det tänkt att stationen ska användas?
Ska stationen monteras på mark eller vägg?
Hur mycket effekt finns tillgänglig och hur mycket effekt krävs?
Ska det finnas betaltjänst på stationen?

Vid investering i laddinfrastruktur är det viktigt att framtidssäkra stationen. Till exempel att förbereda den för betallösning även om det i början inte är aktuellt att ta betalt för användningen. Ett annat exempel kan vara att välja en laddstation som är förberedd för att ladda med lite högre effekt för att säkerställa att laddning kan göras på överkomlig tid även i framtiden. En bil som drivs på el drar cirka 2kW per mil vilket kan vara bra att veta om man vill beräkna hur lång tid det tar för olika stationer att ladda bilen.

Normalladdning – ladda säkert hemma

Antalet elbilar ökar kraftigt och prognosen visar att det år 2020 kommer att finnas mer än 200 000 laddbara bilar i Sverige. I dag sker ungefär 85-90 % av all laddning i hemmet, oftast i ett vanligt vägguttag vilket inte är att rekommendera då dessa inte är dimensionerade för att klara av de påfrestningar som uppstår under den tid det tar att ladda bilens batterier. Laddning på detta sätt innebär risk för brand. För säker och effektivt laddning rekommenderar vi installation av en normalladdare med Mode 3-kommunikation vilket innebär att laddstationen kommunicerar kontinuerligt med bilens ombordladdare under laddningen. Stationen övervakar att laddningen fungerar som den ska. Om det skulle hända något, antingen med bilen eller fastigheten, slår stationen ögonblickligen av laddningen för att säkerställa att en skada inte uppstår.

Välj laddaren som passar din körning
Laddstationer för hemmaladdning finns som både 1-fas och 3-fas med effekt från 10A upp till 32A. Vilken som väljs beror till viss del på hur mycket bilägaren kör varje dag. Om bilen oftast står parkerad vid bostaden under natten och därför kan ladda i 8-10 timmar räcker det i de flesta fall med en laddstation med 1-fas 16A. Denna levererar en laddeffekt på 3,7kW vilket innebär ca 2 mil/timme (det går åt cirka 2kW för en mils elbilskörning). Det innebär att denna laddare kan ladda för 20 mils bilkörning på en natt.

Innan installation görs är det viktigt att låta en behörig elinstallatör göra en besiktning för att säkerställa att elsystemet är i gott skick samt att installatören också monterar laddstationen. En rekommendation från vår sida är att alltid installera en 3-fas laddare som kan justeras upp till 22kw vid behov samt att den är utrustad för laststyrning. Detta för att säkerställa en bra laddning i framtiden.

Destinationsladdning
Även om elbilsladdning till största delen sker i anslutning till bostaden är den publika laddinfrastrukturen en viktig del. Elbilsanvändning bygger på tanken att bilen ska laddas så snart den parkeras istället för att köra slut på batteriet, ladda upp och köra tills det återigen tar slut. Destinationsladdare placeras i till exempel publika parkeringsgarage, utanför köpcenter eller utefter gatan. Kort och gott i publika miljöer där det kontinuerligt är omsättning på platserna. I dessa fall rekommenderas till exempel en 3-fasladdare som laddar med högre laddeffekt så att 1-2 timmar ger laddning för 5-10 mils körning. Samtidigt har ägaren av stationen i dessa fall möjlighet att styra hur länge man vill att kunden ska stå parkerad på platsen.

Destinationsladdning medför också intäktsmöjligheter för ägaren då denne har möjlighet att koppla upp stationen mot en betalplattform. I dagsläget finns det olika metoder för hur detta går till. Vanligast är att parkeringsplatsen med laddmöjlighet hyrs ut per timme. Oftast sker debitering av tid antingen genom att den som ska ladda har ett kort som registreras vid stationen för att starta och stoppa laddningen. Alternativt via en mobil applösning där laddningen startas och stoppas i en app i telefonen. Ägaren av stationen får en intäkt som hjälper till att betala investeringen och på sikt genereras en ren intäkt varje månad.

Snabbladdning
För att få en så komplett och välfungerande laddinfrastruktur som möjligt räcker det inte med enbart normal och destinationsladdning. Dessa måste kompletteras med så kallad snabbladdning vid körning längre sträckor. Snabbladdning är precis vad det låter som, att det ska vara enkelt att stanna till vid behov och snabbt ladda upp batterierna för att sedan kunna åka vidare. Därför jobbar snabbladdarna med DC likström och levererar laddeffekt från 50-150kW. Detta innebär till exempel att en bil med 85kW batteripack och en körsträcka på ca 50 mil laddas upp från tomt till fullt på 25-30 min. Snabbladdstationer är framför allt tänkta att placeras på bensinstationer, utanför vägkrogar, snabbmatsrestauranger etc. Oftast debiteras laddning på dessa stationer per minut.

Laststyrning

Laststyrning är en användbar funktion vid montage av fler laddstationer än det finns effekt till, exempelvis i ett offentligt parkeringsgarage. För att kunna använda sig av laststyrning krävs laddstationer som är uppkopplad via LAN och har en lastbalanseringsfunktion.

Så fungerar det
Om man exempelvis har ett parkeringsgarage med 20 platser, behövs det 20 laddpunkter. Då installerar vi 10 stationer med två laddpunkter per station. Totalt har vi 120A tillgängligt för elbilsladdning i garaget. Stationerna vi valt är på 16A per station vilket innebär att om det står bilar och laddar vid alla stationer behövs 160A (16X10=160). Eftersom endast är 120A tillgängligt bestämmer vi oss för att laststyra stationerna. Vi kopplar då upp stationerna mot en gemensam molntjänst och talar om att endast 120A finns tillgängligt. Stationerna kommunicerar sedan med varandra och ser till att hålla sig under effekttaket. Är det få bilar som laddar får de full effekt, men så fort det kommer in en ny bil omfördelas strömmen mellan stationerna. Samma sak gäller om en bil blir fulladdad och inte längre behöver mer ström. Om det skulle hända något med LAN-uppkopplingen är stationerna inställda på att dra ner effekten för att säkerställa att effekttaket inte överskrids.