Betallösningar, service och administration

Gör din investering till en intäkt

Att ta betalt för laddning blir både naturligt och mer aktuellt i takt med att antalet laddbara bilar ökar. När det gäller betalsystem för laddstationer finns det olika lösningar:

-RFID-läsare och laddkort. Det går även att sköta betalning via RFID-tagg vilket kan vara ett bra alternativ för ett företag eller en bostadsrättsförening.
-Sköta både laddning och debitering via t.ex Laddkolls applösning.

För dig som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare ska du se investeringen i laddsystem som en framtida intäkt där du blir ägare av en ”bensinstation” som säljer drivmedel (el) och det kan göra din investering och kostnad till en intäkt.

Framtidssäkra din investering
Vid investering i laddinfrastruktur är det viktigt att framtidssäkra stationen. Till exempel att förbereda den för betallösning även om det i början inte är aktuellt att ta betalt för användningen. Ett annat exempel kan vara att välja en laddstation som är förberedd för att ladda med lite högre effekt för att säkerställa att laddning kan göras på överkomlig tid även i framtiden. En bil som drivs på el drar cirka 2kW per mil vilket kan vara bra att veta om man vill beräkna hur lång tid det tar för olika stationer att ladda bilen.

Det är inte bara din bil som behöver service

Vi åtar oss serviceavtal gällande elbilsladdning där vi kan övervaka, serva och hålla din anläggning i trim.

Tänk på att anslutningskablar och kontakter regelbundet behöver renhållas och smörjas för att du ska ha en säker laddning till din elbil och garantera en bra funktion i många år framöver.