Elbilsalternativ

Om marknaden

Laddbara fordon blir allt vanligare. Antalet el-och ladd hybridbilar växer snabbt och nu finns det totalt över 48 000 fordon i Sverige. Med det nya skattesystemet på bilar (bonus/malus) som gynnar el- och laddhybridbilar kommer marknaden öka markant det närmaste året och prognosen säger ca 200 000 el- och ladd hybridbilar inom 3 år.
Även laddinfrastrukturen i Sverige fortsätter att utvecklas. I början av 2018 fanns 4 777 laddpunkter fördelade på 1 290 laddstationer enligt Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur (www.powercircle.se).

Olika typer av tekniker

Elbilar (BEV- Battery Electric Veichle) har enbart elmotor/elmotorer och laddas via elnätet med hjälp av en laddstation.

Hybridbilar (HEV- Hybrid Electric Veichle) har både el och förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar går inte att ladda via elnätet.

Laddhybridbilar (PHEV- Plug in Hybrid Electric Veichle) som har både el- och förbränningsmotor. Batterierna kan laddas från elnätet via en laddstation. Dessa bilar kan oftast köras längre på eldrift än en hybridbil.

Bränslecellsbilar drivs med hjälp av vätgas som omvandlas i en bränselcell till el som används för att driva bilens elmotor. Dessa bilar kan inte laddas i laddstationer utan “tankas” med vätgas.

En ren batteribil är ett bra val för den som vill köra grönt och ekonomiskt. Tidigare lämpade sig denna typ av fordon för kortare sträckor men utveckling går fort och idag erbjuder flera tillverkare bilar med riktigt lång räckvidd, vissa uppemot 50 mil.

Idag är plug-in hybriderna de vanligaste laddbara bilarna. Dessa har en liten elmotor med tillhörande batteripack som möjliggör upp till sex mils körning på el. Den kompletteras av en bensin- eller dieselmotor som arbetar vid längre körningar. Utbudet av laddhybridbilar är nuläget större än utbudet av elbilar.
Det finns idag ett flertal elbilsmodeller att välja mellan från tillverkare som Nissan, Renault, Peugeot, BMW, Volkswagen, Hyundai och Tesla. Räckvidden för dagens elbilar ligger i de flesta fall mellan 12-50 mil beroende på storleken på bilarnas batteripack. Många biltillverkare säger att de inom kort kommer att lansera elbilar, flera med en räckvidd upp emot 60 mil på en laddning och med ett pris som motsvarar de fossildrivna bilarna i samma storleksklass.